ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח המאפשר לנו להמשיך ולקבל הכנסה חודשית במקרה ואנו לא יכולים להמשיך לעבוד בתחום העיסוק שלנו, או בעבודה אחרת התואמת את כישורנו והשכלתנו.

למה ביטוח אובדן כושר עבודה?

אם לא נעבוד לא נוכל להמשיך לחיות ברמת החיים שאליה התרגלנו.

חשוב לדעת כי במצב של הפסקת הכנסה ממקום העבודה, מופסקת גם ההפקדה לפנסיה, שבמהלך תקופת חיים צוברת סכום משמעותי ואמורה להיות מקור ההכנסה העיקרי שלנו בגיל הפרישה.

איך זה עובד?

במידה ואדם איבד את יכולתו לעבוד, הוא יקבל כל חודש סכום כספי בהתאם להכנסה שלנו.

סכום הביטוח נקבע עפ:י ההכנסה המדווחת למס הכנסה והוא מוגבל ל-75% מהמשכורת ברוטו, סכום הפיצוי נקבע בהתאם ליכולתו ותפקודו של האדם, אחוז אובדן כושר העבודה יכול לנוע בין 25% ל-100%,לדוגמא, אם נקבע שאוריאל איבד את כושר עבודתו ב 30%, הוא יקבל 30% מ-75% מהכנסתו ברוטו.

הסכום הכספי משולם עד שחל שיפור במצב הבריאותי או עד גיל הפרישה.

מהי האלטרנטיבה?

במקרים מסויימים בעת אובדן כושר ניתן לקבל כסף מביטוח לאומי:
תאונת עבודה – נוכל לקבל מביטוח לאומי קצבה חודשית לפי ההכנסה שלנו לפני התאונה. הקצבה ניתנת לכל היותר למשך 13 שבועות ולא יעלו על 1,111 ₪ ליום.

נכות כללית שנגרמה מתאונה או מחלה, שאינם תאונת עבודה – ניתן לקבל מביטוח לאומי סכום בסך 2,000-4,500 ₪ לחודש, בהתאם לחומרת הפגיעה.

תקופות המתנה

כמו בכל ביטוח, גם בביטוח אובדן כושר עבודה ישנה השתתפות עצמית, רק שבביטוח זה ההשתתפות העצמית מתבטאת בזמן. רק בתום תקופת ההמתנה נתחיל לקבל את הפיצויים מחברת הביטוח.

פרנצ'יזה

מנגנון שהוסיפו חברות הביטוח המאפשר לאחר 90 ימי ההמתנה, לקבל כספים גם עבור החודשיים שקדמו לסוף תקופת ההמתנה. התשלומים מתבצעים למשך חודשיים לאחר תקופת ההמתנה, כאשר בכל חודש נקבל סכום כספי.

הרחבה עיסוקית

בחלק מהמקצועות, ניתן להרחיב את הפוליסה בכדי שתתייחס רק לעיסוק הספציפי בו אנו עוסקים, זאת אומרת שמבחן אי כושר העבודה מתייחס למקצוע הספציפי של המבוטח.

לדוגמא- מנתח אשר איבד את יכולתו לנתח, יקבל קצבת אובדן כושר עבודה עד אשר יוכל לחזור לעבוד בעיסוק הספציפי שלו ועד תום תקופת הביטוח שנקבעה בפוליסה.

 

company-images