ביטוח חיים

חוזה עם חברת הביטוח שמבטיח שבמקרה של מוות או במקרה של אובדן כושר עבודה ונכות, אנחנו או מי שרשמנו בתור המוטבים שלנו יקבלו סכום כסף חד פעמי או קצבה חודשית.

איך זה עובד?

ביטוח חיים מבטיח הגנה כלכלית ליקרים לכם גם אם הנורא מכל קורה, את הסכום יקבלו האנשים שהגדרנו בפוליסה – המוטבים.

המצב היחיד בו נצטרך ביטוח חיים הוא אם יש מישהו שתלוי בנו כלכלית, אם זה ילד בבית או אדם אחר שיהיה במשבר במידה ולא נוכל לתמוך בו.

לדוגמא, לרווק ללא אישה וילדים אין כמעט סיבה לשלם על ביטוח חיים, אין אף אחד שמסתמך על הכנסותיו.

במקרה והנורא מכל יקרה ויש ברשותנו ביטוח חיים, יקבלו המוטבים שבחרנו סכום כסף (כקצבה או במכה אחת) שיאפשר להם לשמור על רמת החיים שלהם. במידה ולא נגדיר מוטבים, יקבלו את הכסף יורשנו החוקיים.

הביטוח מכסה על כל מקרה המוות פרט להתאבדות בשנה הראשונה לרכישת הביטוח.

ביטוח חיים למשכנתא

במקרה ועלייך לשלם משכנתא, עלייך להיות מבוטח בביטוח משכנתא שתפקידו לפרוע את ההלוואה במקרה מוות.

סכום הכסף המבוטח בביטוח החיים למשכנתא יורד לאורך זמן (בשונה מביטוח חיים רגיל)
ובמקרה שנשאר סכום כספי לאחר כיסוי המשכנתא, יועבר הסכום למוטבים בפוליסה.

company-images