שירות ללקוח

שירותי חילוץ וגרירה

מ.מ.ס.י – 03-5641111

שגריר – 8888*

דרכים – 2008*

שלמה – 6448*

 

במקרה של תאונה

עדית אליוף סוכנות לביטוח - במקרה של תאונה

לתשומת לב המבוטח/ת – הנהג/ת במקרה של תאונה הנכם מתבקשים לרשום את הפרטים כדלקמן:

  1. יש לרשום את פרטי המקרה, תאריך שעה, מקום מדויק ותיאור האירוע.

  2. יש לרשום את פרטי המעורבים בתאונה, מס' רישוי, שם הנהג, מס' זהות, כתובת, טלפון, שם בעל הפוליסה, ח"פ.

  3. יש לרשום את פרטי הביטוח, מס פוליסה,שם חברת הביטוח, שם סוכן הביטוח, כתובת וטלפון.

  4. נא לצלם תמונות של הנזקים המעורבים באירוע ותמוות ממקום האירוע.

  5. יש לרשום עדים למקרה, שם כתובת וטלפון.

  6. משטרה, בכל מקרה שבו יש נפגעי גוף, אל תזיז את הרכב והזמן משטרה.

  7. אין להודות באשמה או לתת התחייבות כלשהיא בכתב או בעל פה.

  8. יש להודיע על המקרה מיד לסוכנות או לחברה המבטחת.

  9. אין לתקן את המכונית לפני קבלת אישור החברה לכך.

  10. יש לשלוח את כל האמור לעיל וכן צילום רישיון הרכב ורישיון הנהיגה של הנהג משני צדדיו לווטסאפ 050-4817667.

 

company-images