ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתה (או ביטוח משכנתא) הוא ביטוח נלווה לעסקת המשכנתה, הכולל על פי רוב ביטוח חיים וביטוח מבנה.

בעת מתן הלוואת משכנתה, רשאי הבנק על-פי חוק לחייב את הלווה ברכישת ביטוח משכנתה. ביטוח המשכנתה מורכב למעשה משני ביטוחים נפרדים - ביטוח חיים, המכסה את הבנק מפני הסיכון למותו של אחד הלווים, וביטוח מבנה המכסה את הבנק והלווה מפני סיכון לנזק משמעותי שעלול להיגרם לנכס המבוטח ולפגוע בערכו.

כיסויים:

ביטוח חיים: ביטוח החיים למשכנתה נועד להבטיח את תשלומי המשכנתה לבנק גם במקרה שאחד הלווים ילך לעולמו. ביטוח החיים למשכנתה הוא למעשה ביטוח חיים מסוג 'ריסק', כאשר המוטב של הביטוח הוא הבנק ולא הלקוח אשר רוכש את הביטוח. סכום הביטוח בביטוח החיים למשכנתה צריך להיות מותאם ליתרת ההלוואה, על מנת שיוכל לפרוע את ההלוואה במלואה.

במקרה שאחד מבני הזוג הנוטלים את ההלוואה ילך לעולמו, יופעל ביטוח החיים, יתרת ההלוואה תוחזר במלואה לבנק על ידי חברת הביטוח, ובן הזוג הנותר יישאר עם הנכס וללא התחייבויות משכנתה. ניתן לעשות שני ביטוחים על אותה המשכנתה, ולגבות את דמי הביטוח משניהם.

ביטוח נכס: ביטוח המבנה למשכנתה נועד לשמור על ערך הנכס שעבורו נלקחה ההלוואה. באמצעות ביטוח זה מבטיח הבנק שבמקרה שייגרם לנכס נזק, ניתן יהיה לשפץ את הנכס ולהשיב אותו לקדמותו ולערכו המקורי.

הערכת שווי הנכס מתבצע על-פי אחד משלושת הדברים הבאים: 1. שווי הקרקע (במידה והאחרון גבוה יותר מהנכס עצמו), 2. שווי הנכס והדירה למכירה, 3. ערך כינון- כמה יעלה לשפץ את הנכס מחדש, תוך שמירה על ערך הדירה.

ככל שמעריכים ששווי הנכס גבוה יותר, כך תשלום דמי הביטוח יהיו גבוהים יותר.

כיסויים נוספים: בנוסף לכיסויים הסטנדרטיים של ביטוח המשכנתה, הנדרשים על ידי הבנקים, ניתן לרכוש באופן פרטי כיסויי רשות נוספים, כגון ביטוח צד ג' למבנה, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח תכולה, כיסוי למקרה נכות, המשך כיסוי במקרה של אבטלה וכיסוי למחלה סופנית.

company-images